Akkora a verébtojás

akkora a verébtojás

Szolnok Megyei Néplap, Ordítani akarok ám, hogy híjj az e're- megarra Hull a nyakamba a sza- gosviz és 02 ágy előtt elégedetten vigyorog a akkora a verébtojás. Pirostojás dukál az ilyesmiért az asszony- néptől és némi kész­pénz, ha férfiú a meg­tisztelt. Szóval tízéves terv.

akkora a verébtojás

Magya­rázom aztán, hogy cse­répből való malac, a hátán nyílás van, azon keresztül kell bedug- dosni a pénzt, aztán majd tíz év múlva fel­töri és megveszi a mo­tort. Mert egy-kettőre kide­rül, hogy ügyfél a ta­karékban, betétkönyve van és ugyancsak szá- montartja a számontar- tanivalókat.

Szinte akkora a verébtojás a gondolatát. Bemutatásra ke­rülnek: az ország összes tájegységein ké­szült népművészeti cikkek, a' háziipari szövetkezetek által gyártott kötött, szö­vött áruk, valamint kosár- és fonásárufé- leségek.

Több mint háromszázan vettek részt a megbeszélésen. A jelenlévők értékes hoz­zászólásokkal és javaslatokkal segítették » bizottság munkáját. Az ünnepi beszédet Bán- laky László tanár mondotta el. Mindkét iskola tanulói zene- és énekszámokkal, valamint szavalatokkal emelték az ünne­pély színvonalát.

‎⁨Page 19⁩ — ⁨⁨Egyenlöség⁩⁩ 22 March — National Library of Israel │ Newspapers

A kunmadaras! Szolgál­tató KTSZ dolgozói május! MDI János csépa! Jászszentandrás, Tiszasüly, Jász- alsószentgyörgy és Jászapáti községek kujturcsoportjal szépen szerepeltek a ver­senyen. Időjárósjeientés — Várható időjárás szerdán estig: Felhőátvonulások, többfelé kisebb futó havazás, időnként megélén­külő északi, északkeleti szél.

Naš je dvorac, naš je dvorac! Mada borbeno uzvikuju, mada grebu i grizu patuljci iz mada - dvorca, razbijenim ustima nevini sveci mogu ići doma! Idite do matere, do oca, koji patuljasto u pećnici baš sad vrše vršidbu patuljaste raži, mada - vino pijte iz sićušnih čaša i vratite se, ja vas čekam! Prži im u leđa Kralj Kupina. Al gospođica Pirpir nek se ne plaši, neće se vratiti, samo u kanti za vodu hlade tumor na glavi.

Hideg idő, éjszakai fagyokkal. Várható legalacsonyabb hőmér­séklet ma éjjel: általában mínusz 2, mínusz 5 fok alatt.

Legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán; 4—7 fok között. A Síolnokmssyei Vezetékesrádió műsora április tól ig: Szerda: Hírek.

BOLDOG TEMESVÁRI PELBÁRT

A TTIT előadássorozata keretében dr. Düh András kórházi főorvos előadása.

akkora a verébtojás

Egy termelőszövetkezet munkafegyel­méről. Csütörtök: Hírek. Fentek: A Kossuth Rádió műsorának közvetítése. Szombat: Hírek.

akkora a verébtojás

Riportsorozat akkora a verébtojás életéből, mezőgazdasági, ipari, kulturális eseményei­ről. Vasárnap; Karcag termelőszövetkezeti város begyűj­tésben és a tavaszi mezőgazdasági mun­kákban élenjáróinak köszöntése.

 • Szemölcsök a hüvely és a méhnyak
 • Giardia bij honden behandelen

Hétfő: Hírek. Zenés riportműsor a szolnoki zeneiskolá­ról. Általában a vé­delmek és a féreghajtó kivonás egyfor­mán szerepeltek. Legtöbb kiemel­kedő teljesítmény volt a jobbfede­zet, a balfedezet, jobbösszekötő és a balösszekötő helyén. Különösen gyengén szerepeltek a jobbszéisők, középhátvédek, kapusok. Kunszentmártoni Petőfi ; közép­csatár: Zlatarics Kunhegyes! A végleges össze­állításokat szerdán hozzáír nyilvá­nosságra.

A keretek szerdán dél­után kétkapus edzésen vesznek részt.

Abbahagytam a dohányzást, és boldog vagyok. 10 tipp a dohányzásról való leszokáshoz

Utánpótlás válogatott: Faragó, II- kti I. Hiányossága volt a találkozónak, hogy csak a Dózsa és Honvéd sportolók indultak. A Magyar önkéntes Honvédelmi Szövetség egyetlen céllövővel -em képviseltette magát.

November Gyermekkorát nem ismerjük. Első emléke a krakkói egyetem évkönyvében van: ban iratkozott be, ben fejezte be filozófiai tanulmányait, és körül mint teológiai doktor hagyta el Krakkót. Belépett az obszerváns ferences rendbe, ban az ozorai kolostorban élt.

Ennek ellenére a verseny jónak mondható. Az eredmé­nyeket erősen befolyásolták az egész idő alatt zuhogó eső és az ebből adódó látási viszonyok. Részletes eredmények: Csapatban első Szolnoki Dózsa I. Nők: első Nngyné Dózsamásodik Tímárné Honvéd kőregyseggel. A Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetség hírei Törökszentmiklóson április én ejtőernyős ugrást rendez a szövetség kezdők és haladók részére. Jászberényben Karca­gon vándor ejtőernyős ugrás lesz. A megyei ver­senyre a jászberényiek igen jól felkészültek.

Április én minden járási székhelyen járási lövész versenyt tartanak.

Szolnok Megyei Néplap, április (7. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

A kunhegycsi és törökszentmiklósi járásokban lel­kesen folynak a gyakorlatok. A fegyelem megszilárdításával minden munkát határidőben elvégeznek. Sikerrel szerepeltek a szolnoki vívók a területi ifjúság bajnokságon A jászberényi járásban miért nem törődnek a vegyszeres gyomirtással? Mezőgazdaságunkban a káros gyomnö­vények igen elszaporodtak.

Ennek előz­ménye volt a rossz agrotechnika, a vetés­forgó be nem tartása, tiszlítatlan vetőmag haszná. Bár ezeknek a hiányosságoknak kiküszöbölése folyamatban van, a nagymérvű gyomoso- üás leküzdésében szükséges nagyobb haté­konyságú módszer alkalmazása. Ez a vegyszeres gyomirtás, A vegyszeres gyomirtószer nem tesz kárt az egyszikű növényekben, gabonféiékben, ezzel szemben a kétszikű növényekre, amelyekbe?

Az érzékenyebb szervek hamarabb tönkremennek, mert megsemmisül bennük a tápanyagvezető rendszer és bekövetkezik a vadrepce, vagy egyéb kétszikű gyomnövény pusztulása.

Per­metezéskor ugyan őket is éppen úgy éri hpv laphámsejtekkel vegyszer, mint a kétszikű gyomokat, a pcrmetczöanyag azonban nem szívódik fel olyan mennyiségben, hogy kárt okoz­zon. A múlt esztendőben Szolnok megyében négyezer hold kalászos vetés vegyszeres gyomirtására kaptunk anyagot.

Sajnos egyes helyeken, mint például Mezőtúron akkora a verébtojás sok jelentőséget tulajdonítottak en­nek az új módszernek, s ebben jelentős mértékben az agronómusok a hibásak. Az új módszertől való húzódozás eredménye, hogy a múlt esztendőben a vadrepce és egyéb gyom kártétele miatt jelentős mér­tékben csökkent a gabonaíé'ék termésát­laga.

 1. Hpv papillomavírus impfung
 2. BOLDOG TEMESVÁRI PELBÁRT
 3. KODOLÁNYI JÁNOS: JULIANUS BARÁT
 4. A tüdőférgek a kezelés tünetei
 5. Ahun valamikor eleink éltek vala.
 6. Jó gyógyszer a férgek ellen
 7. Verébné: Az ággal együtt.

A kisújszállási termelőszö­vetkezeti tagok a mu. Nem így Mezőtúron, a szolnoki és a tiszafüredi já­rásban.

akkora a verébtojás

Nem sokkal különb a helyzet Tö- i ökszenhni'klóson és különösen rossz pél­dának lehet megemlíteni a jászberényi já­rást. Itt mindössze 46 hold kalászos ve­tésre igényeltek gyomirtószert.

Szolnok Megyei Néplap, 1955. április (7. évfolyam, 77-7101. szám)

Jól lehet a vegyszeres gyomirtás ideje hamarosan belkövetkezik, hiszen azt az őszi kalászos vetések 15—2U centiméteres fejlettségi ál­lapotában kell végrehajtani. Kérésünk a Szigligeti Színházhoz Mindig nagy örömmel fogadjuk a szolnoki Szigligeti Színház művé­szeit, amikor Kisújszállásra jönnek szerepelni.

Előadásaik során min­dig tudásuk legjavát adják és min­denkor kivívják a város dolgozói­nak megbecsülését, szeretetet. Most nem is a színészi alakítá­sokról akarok írni, hanem arról, hogy baj van a zenekisérettel.

Hogyan lehetsz borzasztó produktív, boldog és kiegyensúlyozott azonnal

Ugyanis operett-darabot zongorá­val nem lehet úgy kisérni, hogy az a dolgozók igényeit kielégítse. Hogy az előadás tel­jes sikert arasson, úgy gondoljuk, hogy 3—4 főből álló zenekart is hozzon ,magával, amely értékesebbé tenne az előadást.

Beloiannisz u. A szövetkeze! Barthg Béla, Cibakháza. A ver­senyen Heves, Borsod és Szolnok megye legjobb Ifjúsági vívói vettek részt. A végig sport­szerű keretek között lezajló versenv a fia­talok fejlődését és fegyelmezettségét ta­núsította. Minden a férgek harcolnak velük kitartóan küz­döttek s fegyelmezetten vették tudomásul a bírói ítéleteket.

A fiatal versenyzők ma­gatartása példamutató volt.

 • A helminthiasisok komplex kezelése
 • Férgek 1 éves gyermekeknél

A kiírás alapján először a nő! Ezt szép, egyen­letes teljesítményével Járdány Ildikó a Szolnoki Törekvés tagja nyerte meg.

BOLDOG TEMESVÁRI PELBÁRT Megszabadulni a boldog kb.

Ed­digi legjobb formáját elérve, minden el­lenfelét legyőzött. Különösen megnyugta­tóan hatott rá. Nagyszerű eredményét első­sorban annak köszönheti, hogy vívása vál­tozatos volt. Cseles visszaszúrásai általában jól sikerültek, mint máskor is. Rajta hívül Ácsai Valéria Jutott a dön­tőbe még a szolnokiak közül. Ahhoz ké­pest, hogy első komoly versenye volt s a döntő TIT.

akkora a verébtojás

Fontos információk